Når journalisten stiller det samme spørgsmål igen og igen

Når journalisten stiller det samme spørgsmål igen og igen:

– Bevar fatningen!
– Hold fast i dit velforberedte hovedbudskab!
– Brug evt forskellige formuleringer, men lad dig ikke intimidere til at opfinde nye svar på stedet.

I dag har jeg brugt dagen med en fantastisk kommunikator, der er sektorformand i en stor fagforening.

Vi afprøvede blandt andet den type interview, hvor jeg som journalist stiller det samme spørgsmål gentagende gange med en varierende grad af ledende spørgsmål.
Det er enormt svært at parere denne type interview, fordi det er en psykisk belastende situation at blive stillet i. Man føler sig intimideret og begynder typisk at miste overblikket og svare ustruktureret.

Dagens hovedperson bevarede delvist roen, men bare det at have øvet med mig i dag vil gøre hende langt stærkere og overbevisende, når hun igen står i situationen.