Medietræning

Medietræning for 20 forskere, konservatorer og museumsinspektører

Nationalmuseet havde brug for, at tyve forskere, museumsinspektører og konservatorer fik en indføring i, hvordan man som kilde bedst muligt samarbejder med medierne. Når vi forbereder kurser, har vi selvfølgelig en skabelon, som vi tilpasser målgruppen og underviser ud fra. Skabelonen er logisk opbygget, så deltagerne som dagen skrider frem bliver klogere og stærkere i forståelsen af samarbejdet med medierne. Vi gør altid på forhånd meget ud af at udvælge aktuelle intervieweksempler fra tv, som deltagerne kan spejle sig i. Til dette kursus havde vi fundet eksempler med forskere, der henholdsvis svage og stærke formidlere, så vi kunne drøfte, hvad der virker godt og mindre godt. Vi underviste i, at man skal fatte sig i korthed, når man skal i TV, og at det ofte er en fordel, at starte med at sige konklusionen og efterfølgende komme med argumenterne. Det er jo helt omvendt af den opbygning, som forskere normalt bruger i en fremlæggelse, så det var et element, som vi drøftede meget på dette kursus.